Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE PEDIATRIA CHOROBY SERCA U DZIECI KARDIOMIOPATIA

Kardiomiopatia u dzieci

24 marca 2012

Kardiomiopatia, zgodnie z definicją WHO (1995 r.), to choroba mięśnia sercowego, która prowadzi do jego dysfunkcji. Nie jest jednak skutkiem choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego lub wrodzonej czy nabytej wady serca. Choroba może występować rodzinnie (jeśli powstała w wyniku mutacji genetycznej), być skutkiem działania czynników toksycznych, zaburzeń hormonalnych, infekcji, chorób nowotworowych bądź reumatycznych. Częstość występowania kardiomiopatii szacuje się na około 1,13–1,24 na 100 tysięcy osób. Ponad połowa przypadków ujawnia się przed pierwszym rokiem życia. Tak mali pacjenci wymagają szczególnej opieki i troski personelu medycznego.