Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 18.07.2024
PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE UROLOGIA UKŁAD MOCZOWY KAMICA MOCZOWA DIUREZA

Kamica układu moczowego

13 lipca 2009

Kamica układu moczowego jest to choroba polegająca na tworzeniu się złogów (kamieni) w układzie moczowym. Występuje u około 1-5% populacji, częściej chorują na nią mężczyźni, rozpoznawana bywa też u dzieci. Powstawaniu złogów sprzyja przesycenie moczu (zagęszczenie i/lub zwiększone stężenie związków mogących tworzyć złogi) oraz niedobór lub brak inhibitorów krystalizacji, takich jak magnez, cytryniany i inne, oraz odczyn pH moczu ułatwiający krystalizację.