Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE UROLOGIA KOLKA NERKOWA KAMICA MOCZOWA MOCZ UKŁAD MOCZOWY

Kamica moczowa

2 października 2008

Kamica moczowa jest zaliczana do chorób cywilizacyjnych o narastającej częstości występowania. Cierpi na nią ok. 1-5% populacji. Jest to choroba polegająca na tworzeniu się złogów (kamieni) w układzie moczowym. Kamienie mogą powstawać w różnych odcinkach dróg moczowych, najczęściej w kielichach lub w miedniczce nerkowej. Przemieszczają się następnie do moczowodu lub pęcherza moczowego, gdzie mogą się powiększać albo zostają wydalone z moczem. Niekiedy złogi osiągają znaczne rozmiary, w niektórych przypadkach wypełniają miedniczkę nerkową i kielichy, uszkadzając nerki. Najczęstszym powikłaniem kamicy moczowej jest zakażenie dróg moczowych, które może spowodować posocznicę.