Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.02.2024

Przejdź do księgarni

Jaskra jest chorobą przewlekłą i postępującą. Dotyka osób w każdym wieku i każdej rasy, również dzieci i młodzież. Tylko wczesne wykrycie i natychmiastowe rozpoczęcie leczenia może zostać naprawione w procesie utraty wzroku. W większości choroba choroba się bezobjawowo i niezauważalnie dla samego chorego.