Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE PACJENT STOMIJNY NOWOTWORY GARDŁA STOMIA PRZEŁYKOWA PRZETOKA PRZEŁYKOWA ODŻYWIANIE CHOREGO

Jakość życia pacjenta ze stomią przełykową w warunkach domowych

20 grudnia 2018

Niedrożność przełyku może być wywołana m.in. przez: nowotwory gardła, pozapalne zwężenie lub uszkodzenie przez ciało obce. W takiej sytuacji u pacjenta wykonuje się przetokę przełykową (ezofagostomia). Osoby z tą dolegliwością, aby móc leczyć się w warunkach domowych, muszą przestrzegać szeregu działań. W artykule zostały wymienione te, które należy wdrożyć przed rozpoczęciem leczenia w domu. Zaliczają do nich ocenę stanu układy pokarmowego pacjenta czy dostarczenie preparatów, sprzętu i niezbędnych środków opatrunkowych do domu chorego.

W tekście podkreślony został fakt, że leczenie pacjentów ze stomią przełykową powinno być integralną częścią terapii, której celem jest poprawa stanu odżywiania chorego. W związku z tym wymienione zostały rodzaje i przyczyny niedożywienia. Dodatkowo opisano od czego zależy podawanie jedzenia choremu, np.: temperatura czy rodzaj zgłębnika.