Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE GERIATRIA STAROŚĆ STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU OSOBY STARSZE GERONTOLOGIA

Jakość życia osób starszych, Uniwersytet Trzeciego Wieku

11 maja 2012

Wielu seniorów jest wciąż sprawnych, nie znosi bezczynnego siedzenia w czterech ścianach, potrzebuje pretekstu do wyjścia z domu. Jedną z form aktywizacji starszych ludzi są uniwersytety trzeciego wieku. Na jakich zasadach funkcjonują? I czy rzeczywiście udział w takich zajęciach ma sens?