Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE GERIATRIA OSOBY STARSZE STAROŚĆ OZNAKI STAROŚCI

Jaka jest moja starość?

17 lutego 2009

Wydłużenie się ludzkiego życia następuje w wyniku poprawy warunków higienicznych, mieszkaniowych, zmianie sposobu odżywiania się, większej aktywności fizycznej oraz dzięki edukacji zdrowotnej, która umożliwia ludziom większą kontrolę nad własnym zdrowiem. Okoliczności sprzyjające wyjątkowo długiemu trwaniu życia powstały stosunkowo niedawno i w związku z tym liczba starych ludzi cały czas wzrasta. Stulatków jest obecnie znacznie więcej niż kiedykolwiek, a liczba superstulatków (powyżej 110 lat) była do tej pory nieznaczna, jednak stale rośnie.

Człowiek, który ma dobre relacje z otoczeniem i doświadcza oparcia ze strony bliskich, osiąga zdrową, aktywną i twórczą starość.

Obecnie na świecie żyje 600 mln ludzi w wieku powyżej 60 lat. Przewiduje się, że do 2025 r. będzie ponad 800 mln ludzi powyżej 65. roku życia, z tego dwie trzecie w krajach rozwiniętych. Starzenie się należy zatem uznać za problem globalny, który stał się faktem.

Prognozy dotyczące spodziewanej długości życia na świecie publikuje Organizacja Narodów Zjednoczonych w „Rocznikach demograficznych”. Dane zbiorcze dla całego świata opracowuje się na podstawie informacji z poszczególnych krajów członkowskich. Umożliwiają one globalne spojrzenie na spodziewaną długość ludzkiego życia na świecie.