Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE GERIATRIA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA STAROŚĆ OSOBY STARSZE

Jak zmniejszyć ograniczenia starości?

14 lipca 2011

Wydłużenie się życia spowodowało, że coraz więcej osób dożywa wieku, który w przeszłości osiągały nieliczne jednostki. Sytuacja taka niesie ze sobą konsekwencje ekonomiczne, społeczne, a także zdrowotne. Wysoki odsetek osób starszych oznacza starzenie się społeczeństwa. W krajach wysoko rozwiniętych obserwuje się dużą dynamikę tego zjawiska. Prognozy mówią, że w Europie 2050 r. będzie żyło 220 mln osób starszych, czyli 37% populacji europejskiej.