Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE PEDIATRIA DZIECKO KOMUNIKACJA Z PACJENTEM

Jak rozmawiać z chorym dzieckiem?

29 czerwca 2013

Do chorego dziecka należy mówić łagodnie, bez moralizowania. Słowa powinny być wypowiadane spokojnie, wyraźnie i w odpowiednim tempie - ok. 60 słów na minutę. Dzięki temu dziecko nie tylko usłyszy, ale i zrozumie, co się do niego mówi. Jednak słowa stanowią tylko 35 proc. informacji, którą otrzymuje chore dziecko. Pozostałe 65 proc. to wrażenie, jakie robi na nim tzw. mowa ciała pielęgniarki.