Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE POŁOŻNICTWO CIĄŻA ZAPŁODNIENIE ZARODEK

Jak powstaje człowiek?

mgr Agata Białas, 24 marca 2021

Ponieważ zdania na ten temat są podzielone, również w środowisku medycznym, chcę podjąć ten kontrowersyjny temat. Od kiedy nowe życie jest życiem? Od kiedy rozpoczyna się ciąża? To istotne zagadnienie jest przyczyną wielu sporów, na wielu forach i wśród różnych społeczności.

Pragnę podkreślić, że nie jest to mój pogląd, ponieważ źródło, z którego korzystam jest podręcznikiem dedykowanym studentom kierunków medycznych.