Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE PACJENT PSYCHOLOGIA

Jak dowartościować pacjenta

6 listopada 2008

Choroba niejednokrotnie obniża poczucie własnej wartości czy to z powodu dotkliwych dolegliwości, z którymi chory nie potrafi sobie poradzić, czy z powodu niepełnosprawności, czy też z innych przyczyn. Chory z obniżonym poczuciem własnej wartości gorzej radzi sobie z chorobą niż osoba o wysokiej samoocenie – choćby z powodu niewiary we własne siły. Jest zatem uzasadnione uwzględnienie w oddziaływaniach terapeutycznych takiej cechy osobowości pacjenta.