Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE TĘŻEC WŚCIEKLIZNA

Jak chronić się przed tężcem i wścieklizną?

2 czerwca 2011

Ugryzienia i pozostawienie trwałej pamiątki w postaci zakażenia to nie tylko domena kleszczy. W czasie wakacyjnych, i nie tylko wakacyjnych wędrówek, możemy zetknąć się również z innymi „atrakcjami”. Osoby planujące podróż powinny o szczepieniach pomyśleć odpowiednio wcześnie przed wyjazdem.