Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.07.2024
PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE IZOLACJA PACJENTA ZAKAŻENIA SZPITALNE KONTROLA ZAKAŻEŃ EPIDEMIOLOGIA

Izolacja pacjentów - podstawa w zapobieganiu rozprzestrzeniania się zakażeń w warunkach szpitalnych

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 26 marca 2021

Podstawowym celem izolacji pacjentów jest stworzenie bariery zapobiegającej przenoszeniu się drobnoustrojów z zakażonej lub skolonizowanej osoby na osobę wrażliwą, u której mogą spowodować infekcję. Pacjenta należy izolować tak długo, jak długo jest zakaźny biorąc pod uwagę okres wylęgania i zakaźności w przebiegu choroby.

W przypadku zakażeń bakteryjnych lub nosicielstwa należy wykonać kontrolne posiewy. Po uzyskaniu ujemnych wyników posiewów można zakończyć izolację. Szpital jako placówka ochrony zdrowia jest zobowiązany do zapewnienia chorym bezpieczeństwa oraz rejestracji i raportowania zaistniałych, a także możliwych zagrożeń, w tym również epidemicznych. Bezpieczeństwo pacjentów wymaga spełnienia wszelkich niezbędnych procedur w dziedzinie epidemiologii.