Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024

Komunikowanie się z pacjentem jest jednym z najważniejszych działań w procesie pielęgnowania, to podstawa zbierania informacji, pielęgnowania, a także forma terapii. Nawiązanie dialogu z osobą chorą nie jest proste, dlatego zdolności komunikacyjne powinny być rozwijane od początku nauki i pogłębiane w pracy zawodowej.