Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.04.2024

Przejdź do księgarni

PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE INTERAKCJE LEKÓW LEKI SUPLEMENTY DIETY WCHŁANIANIE LEKÓW

Interakcje leków z żywnością i suplementami diety

26 kwietnia 2020

Na zmniejszanie lub znaczne opóźnienie wchłanianie niektórych leków, zwłaszcza antybiotyków i sulfonamidów ma wpływ obecność pokarmu w żołądku. Jest to spowodowane wytrąceniem leku przez różne związki znajdujące się w żywności, przyjęciem formy nierozpuszczalnej, czy też związaniem przez niektóre składniki pokarmowe.

Artykuł w szeroki sposób omawia zwiększone wchłanianie niektórych leków. Zależy ono głównie od zawartości tłuszczów w posiłkach. Interakcja jest szczególnie nasilona, gdy spożywane są smażone jajka, bekon, duża ilość masła, smalcu, pełnotłustego mleka. Emulsja tłuszczowa jest nośnikiem dla leku i przez to jego wchłanianie istotnie wzrasta. Dotyczy to leków przeciwgrzybiczych, przeciwpasożytniczych, psychotropowych, preparatu teofiliny i ß-adrenolityków. Z artykułu dowiemy się również o tym, co wpływa na zmniejszenie wchłania leków. Należy tu przywołać produkty zawierające duże ilości jonów wapniowych (mleko oraz produkty mleczne) mogą zmniejszyć lub nawet całkowicie uniemożliwić wchłanianie niektórych leków, ponieważ tworzą z nimi sole wapnia, które są nierozpuszczalne w wodzie. Autorka tekstu przygotowała zestawienie tabelaryczne, w którym opisuje interakcje wybranych minerałów i witamin z lekami. Wymienia suplementy diety, nazwy chemiczne leków oraz ich działania, a także skutki interakcji.