Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE POŁOŻNICTWO PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE NIETRZYMANIE MOCZU INKONTYNENCJA

Inkontynencja – temat wciąż tabu

mgr Dorota Łapińska, 4 maja 2022
Inkontynencja – temat wciąż tabu

Nietrzymanie moczu (NTM, inkontynencja) jest dolegliwością, podczas której dochodzi do samoistnego wycieku moczu z pęcherza moczowego chorego. W 2002 r. NTM zdefiniowano jako „skargę na jakikolwiek niekontrolowany wyciek moczu”. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nadała inkontynencji miano choroby cywilizacyjnej i wskazała ją jako jeden z pilniejszych problemów XXI w.

Nietrzymanie moczu jest chorobą wymagającą zaangażowania interdyscyplinarnego z zakresu medycyny rodzinnej, ginekologii, urologii, fizjoterapii, chirurgii, a także innych gałęzi medycyny (np. psychiatrii). Tomasz Michałek, pełnomocnik zarządu UroConti, wskazuje na fakt, że NTM pośród kobiet występuje częściej niż nadciśnienie tętnicze, depresja czy cukrzyca. Ze względu na wstydliwy wymiar inkontynencji trudno precyzyjnie wskazać odsetek ludzi zmagających się z tą chorobą. Szacuje się, że dotyczy 6–10% populacji – około 423 mln osób na całym świecie: 303 mln kobiet i 121 mln mężczyzn. Jest zauważalny stały trend wzrostowy. Dane epidemiologiczne szacują, że w Polsce epizodów gubienia moczu doświadcza około 2 mln mieszkańców (jednak te dane uważa się za zaniżone). Nietrzymanie moczu występuje 2 razy częściej u kobiet niż mężczyzn.