Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
POŁOŻNICTWO POŁOŻNICTWO POŁOŻNA OPIEKA POŁOŻNEJ POŁOŻNA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ POŁOŻNA POZ

Indywidualna opieka położnej nad pacjentkami zgłoszonymi do poradni podstawowej opieki zdrowotnej

17 lipca 2020
Indywidualna opieka położnej nad pacjentkami zgłoszonymi do poradni podstawowej opieki zdrowotnej

Jednym z zakresów aktywności zawodowej położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jest promocja zdrowia i profilaktyka chorób, do której należy m.in. edukacja kobiet na temat prozdrowotnego stylu życia, przygotowanie do porodu z uwzględnieniem porodu rodzinnego, poradnictwo na temat higieny i odżywiania w okresie połogu, pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia oraz poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią,

Wśród pozostałych zdań położnej podstawowej opieki zdrowotnej jest edukacja kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego oraz profilaktyka chorób wieku dziecięcego i edukacja w zakresie szczepień ochronnych. Świadczenia zdrowotne położnej środowiskowej/rodzinnej to świadczenia gwarantowane. Realizowane są podczas wizyty patronażowej i profilaktycznej w warunkach ambulatoryjnych. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjentki świadczenia mogą być realizowane w jej domu.