Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.02.2024

Przejdź do księgarni

POŁOŻNICTWO OPIEKA POŁOŻNEJ POŁOŻNA CIĄŻA ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-NOWORODKOWY

Indywidualna opieka położnej nad pacjentkami hospitalizowanymi na oddziale położniczo-noworodkowym

16 listopada 2020

Położna podczas indywidualnej opieki nad pacjentką hospitalizowaną na oddziale położniczo-noworodkowym powinna kontrolować przebieg połogu - cyklicznie oceniać stan ogólny, położniczy i emocjonalny matki, proces gojenia się rany pooperacyjnej w sytuacji nacięcia (pęknięcia) krocza i urodzenia dziecka drogą cięcia cesarskiego, przebieg procesu laktacji i karmienia piersią oraz stan ogólny dziecka poprzez obserwację jego zachowania i występowania u niego stanów przejściowych.

Położna powinna również kontrolować procesy wydalania zarówno u położnicy, jak i noworodka, zapewnić kobiecie po porodzie zdrowe odżywianie, a jeśli jest to konieczne, odpowiednią dla niej dietę. Powinna również kontrolować efektywność pobierania przez noworodka pokarmu z piersi i jeśli jest niedostateczna, podjąć odpowiednie działania gwarantujące prawidłowe odżywianie dziecka, zapewnić matce odpowiednie warunki do stymulacji laktacji, odciągania i przechowywania pokarmu. Te oraz inne czynności wykonywane przez położna na oddziale położniczo-noworodkowym są realizowane wobec wszystkich położnic i noworodków i są to świadczenia standardowe.