Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO CYFRYZACJA SŁUŻBY ZDROWIA

ICNP w drodze do praktyki

30 września 2018

Za nami kolejne miesiące pełne wydarzeń i prac związanych z wdrażaniem o dydaktyki rozwiązań informatycznych, powstałych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, ale i dyskusji dotyczących wprowadzenia elektronicznej dokumentacji dla pielęgniarek – na poziomie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

W tym czasie przygotowaliśmy dla Państwa prawie pełen wykaz dokumentów wskazujących drogę polskich pielęgniarek do informatyzacji – zarówno sukcesy, jak i porażki. Podczas odbywającego się w Barcelonie Kongresu Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) przedstawiliśmy m.in. wkład polskich pielęgniarek w rozwój informatyzacji ochrony zdrowia na świecie. 

W 2017 roku kontynuowano prace związane ze wsparciem dla Departamentu Pielęgniarek i Położnych w zakresie pilotażu dokumentacji elektronicznej, uczestniczono w Zespole zajmującym się strategią e-Zdrowia dla Polski oraz w Radzie ds. Interoperacyjności przy CSIOZ.