Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE PSYCHIATRIA SCHIZOFRENIA GERIATRIA

Humanistyczna psychiatria

24 lutego 2009

Żyjemy w epoce, w której ceni się młodość, sprawność i sukces. Ludzie pozbawieni tych cech przestają się liczyć w ocenie społecznej i rzecz ważniejsza – czasem również w ocenie własnej. Seniorzy przewlekle chorujący psychicznie swą obecnością zakłócają beztroską atmosferę, są kłopotliwi i niepożądani. Niepożądani w klubach seniora, paradoksalnie – kłopotliwi nawet dla humanistycznej psychiatrii XXI wieku.