Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE NEFROLOGIA NERKI DIALIZA HEMODIALIZA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK

Hemodializa w oddziale intensywnej terapii

13 stycznia 2011

Leczenie nerkozastępcze na przestrzeni lat przeszło ewolucję, dzięki której poprawiła się jakość i bezpieczeństwo zabiegu. Nowoczesne techniki dializacyjne wykorzystują procesy dyfuzji i ultrafiltracji, aby poprawić stan kliniczny chorego, znormalizować gospodarkę wodno-elektrolitową i kwasowo-zasadową, usunąć produkty przemiany białek, toksyny mocznicowe oraz nadmiar wody.