Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE ZAKAŻENIA GRUŹLICA SZCZEPIENIE GRUŹLICA

Gruźlica nadal groźna. Zachorować może każdy

13 stycznia 2007

Ocenia się, że rocznie z powodu gruźlicy umiera na świecie około 3 mln osób. Szacunkowo rocznie notuje się 8 mln nowych przypadków gruźlicy płucnej i pozapłucnej, z czego część pozostaje nie leczona. Gruźlica z powodów społecznych, ze względu na drogi szerzenia się zakażenia oraz relacje między zakażeniem a zachorowaniem zajmuje w problematyce zdrowia publicznego bardzo ważne miejsce.