Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 04.03.2024

Przejdź do księgarni

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE ŻYWIENIE DZIECI I NIEMOWLĄT ŻYWIENIE ŻYWIENIE DZIECI PEDIATRIA OTYŁOŚĆ EPIDEMIA OTYŁOŚCI

Grube dziecko to niezdrowe dziecko

22 kwietnia 2008

Otyłość jest najczęstszą współcześnie występującą chorobą cywilizacyjną. Nadwaga i otyłość występują głównie w krajach wysoko rozwiniętych ekonomicznie.

Otyłość jest najczęstszą współcześnie występującą chorobą cywilizacyjną. Nadwaga i otyłość występują głównie w krajach wysoko rozwiniętych ekonomicznie. W ciągu ostatnich 30 lat w większości krajów zaobserwowano znaczny wzrost występowania nadwagi i otyłości. Problem ten dotyczy nie tylko ludzi dorosłych, lecz także populacji wieku rozwojowego. Obecnie nadwaga występuje u blisko 22% dzieci i młodzieży w Stanach Zjednoczonych, 6-15% w Europie oraz 2,5-12% w Polsce. Wzrost ten jest spowodowany zmianą zachowań społecznych m. in. zwiększonym spożywaniem pokarmów i spadkiem aktywności fizycznej. 

W epidemiologii otyłości zaobserwowano, że:

  • otyłość występuje częściej u płci żeńskiej w okresie poniemowlęcym,
  • w wieku dziecięcym otyłość rzadziej stwierdza się u Afroamerykanów w porównaniu z populacją pochodzenia kaukaskiego,
  • nadwaga i otyłość są związane z czynnikami społecznymi,
  • im wcześniej zaczyna się leczyć dziecko z powodu otyłości, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że wystąpi ona w wieku dorosłym.