Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024

W zależności od ran proces gojenia się może przebiegać różnie i zależy od różnych czynników. Każde gojenie się jest swego rodzaju stanem zapalnym. Wśród objawów zapalenia można wymienić m.in.: zaczerwienie, obrzęk i ból. Rany goją się różnie w zależności od wieku. Najlepiej goją się rany u dzieci, najwolniej u osób starszych. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na proces gojenia się ran jest ogólny stan zdrowie organizmu - w szczególności niedożywienie, niedokrwistość, niedobory białka i inne.

W artykule autorzy wyróżniają kilka sposobów gojenia się ran: doraźne (brzegi rany sklepiają się przez linijną bliznę), gojenie przez ziarninowanie (powstałe blizny są szerokie i mogą ulec przebarwieniu), gojenie pod strupem (krew krzepnie, a po wyschnięciu tworzy twardy strup w miejscu rany). Opisane zostały również przebieg gojenia się niepowikłanej rany oraz pierwsza pomoc w przypadku zranienia.