Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PSYCHOLOGIA PRAWO MOBBING

Gdy praca staje się koszmarem. Mobbing

5 maja 2008

Osoba, która zaczyna być poddawana mobbingowi, podejmuje racjonalne choć nieskuteczne próby przyczynienia się do złagodzenia czy rozwiązania konfliktu. Wreszcie dochodzi do typowych działań mobbingowych. Szerzy się plotki i pomówienia o pracowniku, podważa jego wiedzę i umiejętności, stopniowo prowadząc do wyobcowania z grupy i obniżenia jego samooceny.