Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 04.03.2024

Przejdź do księgarni

AKTUALNOŚCI OPERACJA PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE NAUKA ZAWODU INSTRUMENTARIUSZKA CHIRURGIA BLOK OPERACYJNY

Europejski Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego

11 lutego 2021
Europejski Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego

Pielęgniarstwo operacyjne to wąska, ale niezwykle ważna specjalizacja – celem nadrzędnym zespołu operacyjnego zawsze pozdaje zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta, a osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki dobrej współpracy pielęgniarki z chirurgiem oraz jej znajomości procedury operacyjnej, przygotowania instrumentarium oraz przedoperacyjnego planowania.