Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 18.08.2022
AKTUALNOŚCI OPERACJA PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE NAUKA ZAWODU INSTRUMENTARIUSZKA CHIRURGIA BLOK OPERACYJNY

Europejski Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego

11 lutego 2021
Obrazek artykułu

Pielęgniarstwo operacyjne to wąska, ale niezwykle ważna specjalizacja – celem nadrzędnym zespołu operacyjnego zawsze pozdaje zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta, a osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki dobrej współpracy pielęgniarki z chirurgiem oraz jej znajomości procedury operacyjnej, przygotowania instrumentarium oraz przedoperacyjnego planowania.