Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
AKTUALNOŚCI RATOWNICTWO NUMER ALARMOWY 112 MINISTERSTO ZDROWIA RATOWNICTWO MEDYCZNE MZ

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

11 lutego 2020
Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

11 lutego to dzień poświęcony zwiększaniu świadomości na temat Europejskiego Numeru Alarmowego 112. Mimo, iż prowadzone są kampanie społeczne i edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości związanej z prawidłowym wykorzystaniem numeru, którego wybranie z jakiegokolwiek telefonu spowoduje połączenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, nadal znajomość funkcjonowania numeru alarmowego 112 nie jest dostateczna.