Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE NOWOTWORY DIETA LECZENIE ONKOLOGICZNE LECZENIE ŻYWIENIOWE SUPLEMENTY POKARMOWE

Epidemiologia nowotworów a postępowanie profilaktyczne i lecznicze w wybranych powikłaniach leczenia onkologicznego

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 18 lutego 2021

Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce, powodując w 2016 roku 27,3% zgonów wśród mężczyzn i prawie 24,1% wśród kobiet. Są istotnym problemem zdrowotnym przede wszystkim u osób w młodym i średnim wieku (25–64 lata). Zjawisko to jest szczególnie widoczne w populacji kobiet – nowotwory przed 65. Rokiem życia już od kilku lat są najczęstszą przyczyną zgonów i odpowiadają za 32% zgonów wśród młodych kobiet i 49% w średnim wieku.

Autorka porusza problematykę najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn i kobiet. Omawia powikłania w jamie ustnej związane z leczeniem onkologicznym oraz postępowanie w trakcie leczenia. Opisuje również wyniszczenie nowotworowe związane z leczeniem onkologicznym, a także przypomina, iż wybór metody żywienia opiera się zawsze na analizie stanu chorego, stopnia i rodzaju niedożywienia oraz planowanego czasu stosowania diety. Z artykułu dowiemy się o leczeniu żywieniowym, odżywkach medycznych oraz wskazaniach do stosowania doustnych suplementów pokarmowych.