Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE EKG ELEKROKARDIOGRAFIA

Elektrokardiografia w praktyce pielęgniarskiej

27 kwietnia 2019

Badania diagnostyczne są kluczowy dla wczesnego wykrywania i rozpoznawaniu wielu chorób, a w konsekwencji pozwalają na właściwie postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych badań diagnostycznych jest EKG, które może być wykonywane przez pielęgniarkę.

W artykule autorzy opisali czym jest badanie kardiologiczne EKG, jaka jest jego historia oraz jakie są wykorzystywane techniki rejestracji. Wymienili wszelkie wskazania, które powinny kierować pacjenta do wykonania EKG. Wyjaśnili czym są „odprowadzenia” (elektrody służące do zapisu krzywej). W tekście opisano prawidłowe rozmieszczenie elektrod, w tym tzw. trójkąt Einthovena. Zawarto również umiejscowienie elektrod w odprowadzeniach elektrokardiograficznych dodatkowych. Autorzy w tekście zawarli techniki wykonywania badania EKG, w tym zadania pielęgniarki.