Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024

Za pomocą elektrokardiografu wykonuje się zapis czynności elektrycznej serca, co wykorzystuje się do rozpoznawania zaburzeń pracy serca, nie tylko u osób chorych, lecz także zdrowych. Na podstawie EKG można określić potrzebę wykonania kolejnych badań.

Oprócz standardowego spoczynkowego badania elektrokardiograficznego, można również wykonać EKG wysiłkowe lub badanie metodą Holtera. EKG wysiłkowe, tzw. próba wysiłkowa, opiera się na monitorowaniu zależności zmieniającego się zapisu podstawowego EKG od zwiększającego się wysiłku fizycznego, natomiast badanie Holtera polega na rejestracji pracy serca w sposób ciągły przez całą dobę w celu późniejszej szczegółowej analizy zapisu. W działaniach pielęgniarki wykonującej badanie za pomocą elektrokardiografu ważne prawidłowe umocowanie elektrod. 

Odprowadzenia kończynowe jednobiegunowe i dwubiegunowe należy umieścić zgodnie ze schematem: 

  • czerwona elektroda - prawy nadgarstek, 
  • żółta elektroda - lewy nadgarstek, 
  • zielona elektroda - lewe podudzie, 
  • czarna elektroda - prawe podudzie (elektroda obojętna będąca uziemieniem).