Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PRACA PIELĘGNIARKI EKSPOZYCJA ZAWODOWA BHP ZAKAŻENIA SZPITALNE

Ekspozycja zawodowa

3 stycznia 2010

Zgodnie z polskim Kodeksem pracy oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego pracodawca zobowiązany jest do przeciwdziałania narażeniu pracowników na działanie szkodliwych czynników, w tym również biologicznych. Zasady bezpiecznej pracy obejmują zarówno procedury, jak i środki ogólnej i indywidualnej ochrony pracowników. Szacując ryzyko narażenia na czynniki biologiczne, bierze sie pod uwagę rodzaj (w tym klasyfikację do jednej z obowiązujących kategorii czynników), stopień i czas narażenia pracownika. W przypadku narażenia na kilka grup (kategorii) czynników biologicznych ryzyko powinno być oceniane łącznie.