Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO KREW KRZEPNIĘCIE KRWI HEMOSTAZA HEPARYNA ANTYKOAGULANTY WITAMINA K WSKAŹNIK INR

Edukacja pacjentów leczonych antykoagulantami

mgr Dorota Łapińska, 29 marca 2021

Krew jest płynną tkanką krążącą w organizmie. Podczas skaleczenia krzepnięcie krwi jest pożądaną reakcją obronną- zapobiega wykrwawieniu się. Mechanizm ten, zwany hemostazą zapewnia równowagę dzięki wielu czynnikom układu krzepnięcia. Są jednak stany chorobowe, w których nadmierna krzepliwość krwi stanowi zagrożenie zdrowia i życia: migotanie przedsionków, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, zakrzepica tętnic, niewydolność serca, stany po wszczepieniu sztucznej zastawki serca czy protez naczyniowych, ostre zespoły wieńcowe czy też terapie okołooperacyjne.

Wskazana terapia przeciwzakrzepowa niesie również ryzyko krwawień. Słyszane głosy, mówiące o niewystarczającej opiece nad pacjentem w trakcie terapii antykoagulantami w podstawowej opiece zdrowotnej skłaniają do pochylenia się nad tym problemem. Poradnia POZ powinna być dla pacjenta "bazą”, miejscem otrzymania szerokiej i rzetelnej wiedzy na temat profilaktyki chorób i wzmacniania zdrowia, sposobu leczenia i pielęgnowania; w zakresie poradni specjalistycznych powinno być objęcie opieką pacjentów wykraczających poza możliwości POZ. 

W przypadku chorób przebiegających ze zwiększonym ryzykiem zakrzepowo-zatorowym stosuje się leki hamujące układ krzepnięcia. W lecznictwie ambulatoryjnym wykorzystuje się głównie doustne leki przeciwkrzepliwe oraz preparaty heparyny drobnocząsteczkowej.