Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
POŁOŻNICTWO KARMIENIE PIERSIĄ KARMIENIE NATURALNE MLEKO MATKI MLEKO KOBIECE

Dziesięć kroków do udanego karmienia piersią

5 marca 2009

Światowa Organizacja Zdrowia i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) w 1989 r. stworzyły inicjatywę „Szpital Przyjazny Dziecku”. W Polsce dla realizacji tej inicjatywy w 1992 r. powołano Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią. Szpitale pretendujące do tytułu „Szpital Przyjazny Dziecku” przechodzą długi proces przygotowawczy. Konieczne jest przeszkolenie personelu i wdrażanie nowych zasad pracy. Każda placówka, gdy tytuł zdobędzie, realizuje „10 kroków do udanego karmienia piersią” oraz przestrzega zapisów „Międzynarodowego kodeksu marketingu produktów zastępujących mleko kobiece”.

Karmienie piersią to nie tylko dostarczanie dziecku pokarmu. Jest intymnym porozumieniem matki i dziecka, sposobem na okazanie miłości i osiągnięcie uczuciowej równowagi. Współczesna kobieta musi się tej czynności nauczyć. Matka uczy się przystawić dziecko, dziecko uczy się chwytać pierś. Większości problemów z karmieniem piersią można zapobiegać lub łatwo wyleczyć. Jeżeli problem narasta, należy poszukać przyczyny. Pewne problemy występują w pierwszych dniach karmienia, inne później. Ważne, aby zapobiegać narastaniu trudności i każdy problem leczyć. Potrzebna jest do tego wiedza, zrozumienie i cierpliwość, wiara w siebie.