Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE PEDIATRIA NEUROLOGIA MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE

Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym

24 marca 2012

Mózgowe porażenie dziecięce jest zespołem objawów wynikających z różnych przyczyn etiologicznych, zaburzających przebieg ciąży, porodu i okres noworodkowy. Zespół ten łączy się ponadto ściśle ze stanem zdrowia i higieny matki nie tylko w ciąży, lecz także w okresie ją poprzedzającym oraz może być uwarunkowany genetycznie.