Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
AKTUALNOŚCI PEDIATRIA DZIECKO W SZPITALU SZPITAL

Dziecko w szpitalu - jak złagodzić szok

24 marca 2012

Choroba i hospitalizacja dziecka zawsze są dramatem i dla niego, i dla jego rodziców. Czasem zmieniają się w traumę, o której trudno zapomnieć. Nie wynika to tylko z trudnej sytuacji w placówkach opieki zdrowotnej czy też ze złej woli personelu medycznego. Najczęściej problemem jest nieświadomość potrzeb i praw chorego dziecka.