Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 18.07.2024
PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE CHIRURGIA PEDIATRIA NEUROLOGIA OPERACJA BLOK OPERACYJNY UKŁAD NERWOWY NEUROCHIRURGIA

Dziecko poddane zabiegowi neurochirurgicznemu

3 lipca 2008

Specyfika neurochirurgii dziecięcej i ściśle z nią związanego pielęgniarstwa neurochirurgicznego wynika z tego, że podmiotem opieki neurope­diatrycznej jest zróżnicowana grupa pacjentów – od noworodków do osób prawie dorosłych. U dzieci schorzenia układu nerwowego wymagające postępowania neurochirurgicz­nego różnią się od chorób występujących u dorosłych zarówno pod względem diagnostyki, leczenia, jak i rokowania.