Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
PIELĘGNIARSTWO TRANSPLANTACYJNE PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE TRANSPLANTOLOGIA TRANSPLANTACJA WĄTROBY HEPATOLOGIA

Dziecko, które czeka na transplantację wątroby

9 lipca 2008

Jedynym skutecznym sposobem leczenia skrajnej niewydolności wątroby jest przeszczepienie narządu. Celem opieki nad dzieckiem oczekującym na transplantację jest przygotowanie go do zabiegu tak, by dotrwało do przeszczepienia w jak najlepszej kondycji fizycznej i psychicznej, a następnie dzięki właściwej rehabilitacji cieszyło się dobrą jakością życia. Właściwe leczenie i postępowanie objawowe poprawia komfort małego pacjenta.