Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
POŁOŻNICTWO DYSTOCJA BARKOWA PORÓD

Dystocja barkowa - prezentacja

17 marca 2009

Dystocja barkowa jest problemem mechanicznym, do którego dochodzi w czasie porodu, po porodzie główki, kiedy przedni bark płodu dotyka od góry do spojenia łonowego.

Dystocja barkowa – dodatkowe czynniki ryzyka

  • ciąża przeterminowana
  • przedłużony drugi okres porodu
  • porody wzniecane/indukowane, podawanie wlewu z oksytocyną
  • porody operacyjne (próżniociag, kleszcze)
  • kobiety krótkiej postury
  • zbyt szybkie aktywne parcie u wieloródek (bez uwzględnienia całkowitej rotacji główki )
  • starsze rodzące
  • duże prawdopodobieństwo powtórzenia się komplikacji w kolejnych porodach 10 – 15% - zalecane wykonanie cięcia cesarskiego
  • porody chłopców