Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 04.03.2024

Przejdź do księgarni

PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE CHIRURGIA KANIULACJA ŻYŁ OPERACJA ZAKAŻENIA OKOŁOOPERACYJNE RANY ZAKAŻENIA RAN

Dotyczy rany i różnych narządów

9 grudnia 2008

Zakażenia pooperacyjne mogą zniweczyć wynik operacji, gdyż są czynnikiem istotnie wpływającym na pogorszenie stanu ogólnego chorego, wydłużenie czasu leczenia, a także zwiększenie kosztów hospitalizacji.