Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO OPIEKA NAD PACJENTEM CHOROBA ALZHEIMERA INTERWENCJE PIELĘGNIARSKIE NEUROLOGIA

Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad pacjentem z chorobą Alzheimera

23 listopada 2020
Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad pacjentem z chorobą Alzheimera

Alzheimer to choroba układu nerwowego, która prowadzi do ogólnego otępienia oraz zaników pamięci. Ze względu na to, że dotyczy głównie osób po 65. roku życia określana jest jako przedstarczy zanik mózgu. Choroba Alzheimera wiązana jest z mniejszą sprawnością umysłową.

W artykule autorzy wymieniają najczęstsze problemy wiążące się z chorobą Alzheimera. Zaliczają do nich m.in.: ryzyko występowania depresji i samookaleczeń, gwałtowne lub agresywne zachowania, zaburzenia nastroju i zachowania, czy utratę samodzielności. Podkreślają, że działania pielęgniarskie uzależnione są od stopnia zaawansowania choroby Alzheimera, dlatego opiekę mogą sprawować osoby bliskie w domu lub specjaliści w przystosowanych do tego ośrodkach. Opisali również główne cele, które stawiane są przed opiekunami chorego na Alzheimera. Oprócz zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych pojawiają się aspekty związane z zapobieganiem izolacji społecznej czy łagodzenie cierpienia fizycznego i psychicznego.