Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE KORONAWIRUS SARS-COV-2 COVID-19 EPIDEMIOLOGIA

Dezynfekcja powietrza w pomieszczeniach z ryzykiem skażenia wirusem SARS-CoV-2

23 października 2020
Dezynfekcja powietrza w pomieszczeniach z ryzykiem skażenia wirusem SARS-CoV-2

Procedura opisująca dezynfekcję powietrza w pomieszczeniach z ryzykiem skażenia wirusem SARS-CoV-2 skierowana jest do personelu medycznego sprawującego bezpośrednią opiekę nad pacjentem z podejrzeniem i potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Jako zalecenie ogólne przyjęto zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wietrzenie pomieszczeń kilka razy dziennie.

Cel procedury

Minimalizacja ryzyka zakażenia drogą powietrzną.

Adresaci procedury

Personel medyczny sprawujący bezpośrednią opiekę nad pacjentem z podejrzeniem i potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Zalecenia ogólne

Pomieszczenia zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego powinny być wietrzone kilka razy dziennie.

Zalecenia szczegółowe

Do wyboru jedna z metod oczyszczania powietrza:

  1. Sterylizatory powietrzne plazmowe, które można używać nieprzerwanie w pomieszczeniach użytkowanych przez ludzi.
  2. Lampy ultrafioletowe mogą być stosowane w czasie braku ludzi w pomieszczeniu. Zalecany czas włączenia lampy – 1 godz. 3 razy dziennie.
  3. Dezynfekcja przy pomocy gazu 6% nadtlenku wodoru.
  4. Medyczne oczyszczacze powietrza wykorzystujące metodę elektrostatyczną.

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu instruktażowego, w którym przedstawione są zasady dezynfekcji powietrza.