Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE DIETA SENIORZY OSOBY STARSZE MÓZG ŻYWIENIE FUNKCJE POZNAWCZE WITAMINY Z GRUPY B

Czynniki żywieniowe i ich wpływ na zaburzenia poznawcze u osób starszych

12 października 2020
Czynniki żywieniowe i ich wpływ na zaburzenia poznawcze u osób starszych

Starzejące się społeczeństwo to fakt, który obserwowany jest od kilku lat. Wśród najczęstszych problemów seniorów wyróżnia się demencję, która wpływa na zaburzenia poznawcze, czyli pamięć, koncentrację, funkcje wzrokowo-przestrzenne. Prawidłowe odżywianie może mieć wpływ nie tylko na proces starzenia, ale również na wymienione wyżej funkcje poznawcze.

W artykule autorzy omówili funkcje poznawcze seniorów oraz problemy, które pojawiają się wraz ze starzeniem się organizmu. Szeroko przedstawili powiązanie procesu starzenia się z odżywianiem. W tabeli umieszczono informację na temat wpływu różnych rodzajów tłuszczów na funkcje mózgu. Zaznaczają, że według badań na funkcje poznawcze najkorzystniejszy wpływ ma dieta śródziemnomorska o obniżonej kaloryczności. Omówili jak niedobór witamin z grupy B wpływa na funkcje poznawcze.