Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE EPIDEMIOLOGIA CHOROBY ZAKAŹNE ZAKŁUCIA RYZYKO ZAWODOWE CZYNNIKI SZKODLIWE PRACA PIELĘGNIARKI EKSPOZYCJA ZAWODOWA

Czynniki ryzyka zawodowego – wpływ na pielęgniarki i pacjentów

8 lutego 2014

Wiedza o warunkach pracy na stanowiskach pielęgniarskich jest wciąż niewystarczająca, a większość czynników szkodliwych, poza czynnikami przeciążenia układu ruchu, jest nieopisana. To nie pozwala na pełną charakterystykę narażenia zawodowego tej grupy pracowników. Przypomnijmy zatem podstawowe informacje w tym zakresie.