Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.02.2024

Przejdź do księgarni

PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE GERIATRIA OSOBY STARSZE

Czynniki ryzyka wypadków wśród seniorów

23 marca 2021
Czynniki ryzyka wypadków wśród seniorów

Okoliczności wypadków seniorów są inaczej uwarunkowane zarówno behawioralnie, środowiskowo, jak i demograficznie (wysoki współczynnik feminizacji w starszych grupach wiekowych). U osób starszych wśród ogólnych pośrednich czynników ryzyka urazów większą rolę odgrywają takie czynniki jak stan zdrowia, indywidualne samopoczucie i warunki środowiska życia, podczas gdy u osób młodszych ważniejszymi czynnikami jest podejmowanie zachowań niebezpiecznych, bądź ryzykowanych, problemy związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych.