Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE GERIATRIA OSOBY STARSZE

Czynniki ryzyka wypadków wśród seniorów

23 marca 2021
Czynniki ryzyka wypadków wśród seniorów

Okoliczności wypadków seniorów są inaczej uwarunkowane zarówno behawioralnie, środowiskowo, jak i demograficznie (wysoki współczynnik feminizacji w starszych grupach wiekowych). U osób starszych wśród ogólnych pośrednich czynników ryzyka urazów większą rolę odgrywają takie czynniki jak stan zdrowia, indywidualne samopoczucie i warunki środowiska życia, podczas gdy u osób młodszych ważniejszymi czynnikami jest podejmowanie zachowań niebezpiecznych, bądź ryzykowanych, problemy związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych.