Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ EUTANAZJA ŚMIERĆ OPIEKA PALIATYWNA OPIEKA PIELĘGNIARSKA

Czy warto rozmawiać o eutanazji?

31 sierpnia 2009

Eutanazja staje się tematem ważnej społecznej dyskusji. Stosowanie eutanazji, w niektórych krajach zachodnich legalne, wywołuje w Polsce liczne debaty na forach publicznych. Eutanazja ma zwolenników i przeciwników. Budzi ogromne emocje natury etycznej, obawy, sprzyja zwłaszcza nadużyciom wobec osób przewlekle chorych.