Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO SZCZEPIENIA SZCZEPIENIA OCHRONNE ROTAWIRUSY WGŁOBIENIE JELITA

Czy szczepienie przeciw rotawirusom może prowadzić do powstania wgłobienia jelita?

11 lutego 2021
Czy szczepienie przeciw rotawirusom może prowadzić do powstania wgłobienia jelita?

Wgłobienie jelita jest nagłym, zagrażającym życiu stanem chorobowym, w którym część jelita wpukla się do odcinka bezpośrednio przed nim. Ponieważ dochodzi wówczas do ucisku naczyń krwionośnych i niedokrwienia, jeżeli szybko nie dojdzie do odprowadzenia jelita może dojść do martwicy ściany jelita.