Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 04.03.2024

Przejdź do księgarni

POŁOŻNICTWO PORÓD

Czy rodzące mogą pić i jeść?

4 czerwca 2009

Odmawianie kobietom rodzącym jedzenia i picia w trakcie porodu jest mocno ugruntowaną tradycją położniczą. Czy jednak współczesna nauka potwierdza jej zasadność? Zakaz jedzenia i picia funkcjonuje do dziś, choć współczesna technika ginekologiczna i anestezjologiczna sprawia, że właściwie nie ma on już racji bytu.

Aż do późnych lat 40. XX wieku rodzące kobiety nie były ograniczane w jedzeniu i piciu. Wszystko zmieniło się po opublikowaniu rezultatów jednego zaledwie badania, przeprowadzonego przez amerykańskiego położnika Curtisa Mendelsona. Postawił on hipotezę, że zapalenie płuc, które zdarza się u rodzących po zastosowaniu znieczulenia ogólnego, jest spowodowane aspiracją treści żołądka (nazwano to później syndromem Mendelsona). 

Aby potwierdzić swoją hipotezę Mendelson przeprowadził eksperyment na królikach, w którym wykazał, że zapalenie płuc, a w jego następstwie często śmierć, spowodowane jest nie tyle aspiracją treści, co kwasu solnego znajdującego się w żołądku. Z eksperymentu wynikła rekomendacja Mendelsona, że należy zabronić rodzącym kobietom jedzenia i picia w trakcie porodu, co ograniczyłoby ryzyko aspiracji treści żołądka do płuc.