Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE CHIRURGIA GASROENTEROLOGIA STOMIA KOLOSTOMIA

Czasowa kolostomia

11 sierpnia 2009

Henri Hartmann, profesor chirurgii w Paryżu, od 1909 r. wykonywał z powodu nowotworu operacje resekcji górnej części odbytnicy i esicy wraz z guzem z zamknięciem kikuta odbytnicy i wyłonieniem jednolufowej stomii na zstępnicy. Po raz pierwszy metoda ta została opisana w 1923 r. Jej autor uważał, że w następnym etapie, w przypadku doszczętnego usunięcia nowotworu, można wykonać operację odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego, ale podkreślał, że jest ona bardzo trudna technicznie.