Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE ZAWÓD PIELĘGNIARKI ZAWÓD POŁOŻNEJ NAUKA ZAWODU WIEDZA MEDYCZNA KSZTAŁCENIE

Czasopisma dla pielęgniarek i położnych - gdzie można publikować doniesienia naukowe?

null
Katarzyna Różycka, 29 marca 2021
Czasopisma dla pielęgniarek i położnych - gdzie można publikować doniesienia naukowe?

Czasopisma naukowe to bardzo dobre źródło aktualnej wiedzy opartej na doświadczeniach, którą można zastosować we własnej praktyce. Pielęgniarki/położne mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i opisywać przypadki medyczne w wielu czasopismach naukowych.