Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO GERIATRIA DIETA SENIORA PROCES STARZENIA

Co zmienia proces starzenia?

16 lipca 2020
Co zmienia proces starzenia?

Organizm, który ulega procesowi starzenia zmienia się. Podstawowa przemiana materii ulega zmniejszeniu – u osób starszych zachodzi najniższy poziom przemian energetycznych potrzebnych do utrzymania podstawowych procesów życiowych. Jako główny czynnik uznaje się zmniejszoną pojemność płuc. Im starszy organizm tym procesy w nim zachodzące są słabsze, przez co osoby starsze są bardziej narażone na różne choroby, np. nowotwory.

Organizm, który ulega procesowi starzenia zmienia się. Podstawowa przemiana materii ulega zmniejszeniu – u osób starszych zachodzi najniższy poziom przemian energetycznych potrzebnych do utrzymania podstawowych procesów życiowych. Jako główny czynnik uznaje się zmniejszoną pojemność płuc. Im starszy organizm tym procesy w nim zachodzące są słabsze, przez co osoby starsze są bardziej narażone na różne choroby, np. nowotwory. W tekście autorka przedstawia, jakie zmiany zachodzą w organizmie w trakcie procesu starzenia. Opisuje zmiany ogólnoustrojowe, takie jak zmniejszenie ilości DNA, nadmierna utrata wody czy zmniejszenie liczby komórek w narządach.